Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "nyanserad"

SV

"nyanserad" bahasa Inggris terjemahan

EN
SV

nyanserad {kata sifat}

volume_up
nyanserad
För det andra är jag också nöjd med att den föreslagna hållningen är så nyanserad.
Secondly, I am also grateful that the proposed position is so nuanced.
I en nyanserad värld som denna kan vi inte tillämpa samma måttstock på alla stater.
In a nuanced world like this one, we cannot apply the same yardstick to every state.
Bilden är mycket mer nyanserad, vare sig det handlar om mänskliga rättigheter eller andra frågor.
The picture is much more nuanced, be that in terms of human rights or on other questions.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "nyanserad":

nyanserad
Swedish

Contoh penggunaan untuk "nyanserad" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishJag tror att en mer nyanserad och sträng diagnostik skulle vara på sin plats.
A more balanced and more rigorous diagnosis would be welcome in my view.
SwedishJag skulle vilja säga att den presenterade sammanfattningen är minst sagt nyanserad.
I must say that the assessment presented to us is, at least, detailed.
SwedishMin ståndpunkt är emellertid något mer nyanserad när det gäller några punkter.
Nevertheless, my position is rather more circumspect on some points.
SwedishMan måste vara försiktig och nyanserad om man ska diskutera begrepp som kulturarv.
It is important to proceed with care and discretion when discussing concepts such as cultural heritage.
SwedishJag är tacksam för att kommissionsledamoten har gett oss en så nyanserad bild.
Madam President, I am obliged to the Commissioner for painting a picture that is very rich in light and shade.
SwedishJag uppmanar kammaren att stödja mina ändringsförslag så att vi kan lägga fram en mer nyanserad resolution.
I call upon the House to support my amendments to produce a more balanced resolution.
SwedishDebatten har präglats av många idéer, den har varit nyanserad och många olika aspekter har tagits upp.
The debate has been full of ideas and very varied, and a number of aspects have been aired.
SwedishJag har försökt att förbättra texten genom en mer nyanserad formulering.
I tried to amend the text with a more subtle wording.
SwedishDet är nödvändigt med en nyanserad, och väl övervägd strategi.
A balanced, well-thought-out approach is what is required.
SwedishAlternativet är en tydlig, men nyanserad ståndpunkt från parlamentets sida, och det har Turkiet rätt till.
The alternative is a clear, but balanced, position by Parliament, and to that Turkey is entitled.
SwedishJag uppmanar kammaren att stödja mina ändringsförslag så att vi kan lägga fram en mer nyanserad resolution.
Matters are not helped by the current boycott of parliamentary dialogue by the Awami League opposition.
SwedishVi socialdemokrater intar en mycket mer nyanserad ståndpunkt.
The Socialist position is much more complex.
SwedishAlternativet är en tydlig, men nyanserad ståndpunkt från parlamentets sida, och det har Turkiet rätt till.
Paragraph 7 is now an imprecise – I would almost say diplomatic – compromise that covers a multitude of sins.
SwedishSom alltid vid folkomröstningar är det viktigt att väljarna får korrekt och nyanserad information.
As is always the case with referendums, it is important that the electorate be informed in a correct and balanced manner.
SwedishI sig är det en långdragen och mycket nyanserad akt med en mångfald av överväganden och målsättningar.
It is a very lengthy document which represents all shades of opinion and contains a multitude of considerations and objectives.
SwedishJag skulle vilja vara mer nyanserad.
SwedishDet meddelande från kommissionen som vi i dag tar upp ingår i dessa åtgärder och den översikt som läggs fram för oss är minst sagt nyanserad.
The Commission communication before us today is part of this process and the assessment presented is balanced to say the least.
SwedishDetta kräver naturligtvis en invandringspolitik som är mycket mera nyanserad och organisk än den vi hittills har utarbetat.
Clearly, this means that we need an immigration policy which is much more complex and much more cohesive than that we have been working on hitherto.
SwedishPRD, det socialistiska oppositionspartiet som mitt parti, nederländska socialistpartiet, underhåller kontakter med, har en mer nyanserad syn på den saken.
The PRD, the left opposition party, which is in contact with my party, the Dutch Socialist Party, is taking a more balanced view.
SwedishAv den anledningen är nationell politik ett helt och hållet oersättligt instrument, eftersom den är så mycket mer nyanserad än en enhetlig europeisk politik.
As a result, national policies simply cannot be replaced because they are much more varied in approach than a single European policy.