Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "påpekanden"

SV

"påpekanden" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "påpekanden".

Contoh penggunaan untuk "påpekanden" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishJag skulle vilja göra två påpekanden som svar på denna kommentar.
(FR) Madam President, I would like to make two points in response to that comment.
SwedishEftersom betänkandet ligger i linje med dessa påpekanden kommer jag att rösta för.
Since the report is in line with these comments, I shall vote in favour of it.
SwedishDet har sänts över till ombudsmannen som har givit oss många konstruktiva påpekanden.
This has been sent to the Ombudsman who has given us many constructive comments.
SwedishJag måste göra några viktiga påpekanden nu och går över till mitt modersmål.
I have some important remarks to make now and I shall change to my mother tongue.
SwedishUnionen har gjort upprepade påpekanden för de inblandade parterna om detta.
The Union has made repeated demarches to the parties involved for this purpose.
SwedishMen låt mig ändå göra ett par påpekanden som gäller de förhandlingar som sker.
But I think some precise definitions are needed in the negotiations overall.
SwedishJag vill bara svara på de påpekanden som just har gjorts.
   – Mr President, I just want to respond to the remarks that have just been made.
SwedishJag kan säga två saker när det gäller de påpekanden och frågor som har framförts.
I have two things to say in response to the comments and questions we have just heard.
SwedishAngående de särskilda punkter som tagits upp vill jag göra följande påpekanden.
On the specific points raised, I would like to make the following points.
SwedishVad beträffar de andra institutionerna har jag bara ett par små påpekanden.
As far as the other institutions are concerned, I only have a few comments to make.
SwedishJag vill upprepa några av de påpekanden min kollega, Cunha, gjort.
Mr President, I would echo some of the points which my colleague, Mr Cunha, has made.
SwedishTillåt mig därför ett par principiella påpekanden med tanke på revisionsrätten.
Allow me therefore to make a few basic comments on the Court of Auditors.
SwedishÄnnu några påpekanden beträffande komplexet med registreringar, alltså tillstånd.
Permit me to make a few more comments on the subject of registration and authorisation.
SwedishFlera kritiska påpekanden har dock relativiserat de förtjänstfulla punkterna.
However, these good points must be seen in the light of certain criticisms.
SwedishJag har röstat för betänkandet och vill därför göra tre påpekanden.
Mr President, having voted for this resolution, I would like to make three comments.
SwedishJag vill säga ett par ord om Lissabon, och jag vill göra ett par påpekanden.
I should like to say a few words about Lisbon, and I want to make a number of points.
SwedishJag vill sedan göra några påpekanden när det gäller människohandeln i denna region.
I should now like to make some comments on trafficking in human beings in that region.
SwedishLåt mig göra några inledande påpekanden innan jag svarar på era frågor.
Allow me to make a few introductory remarks before responding to your questions.
SwedishSlutligen två påpekanden: det första gäller förberedelserna inför unionens utvidgning.
Just two comments: the first is about the preparation for enlargement of the Union.
SwedishJag vill tacka er alla för era uppmärksamma inlägg, nya insikter och nya påpekanden.
I would like to thank you all for your attentive words, new insights and new emphases.

Kata lain

Swedish
  • påpekanden

Di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.