Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "tillta"

SV

"tillta" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
tillta {kt krj}

SV tillta
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

tillta (juga: öka, utvidga, förstora, förstärka)
tillta (juga: öka)
volume_up
to get up {kt krj} [bhs Ingg. Ingg.]
tillta (juga: höja, öka, stiga, växa)
Det är således min innerliga förhoppning att det stödet kommer att tillta efter och tack vare den här resolutionen.
Consequently, I fervently hope that that support will increase after and because of this resolution.
De senaste erfarenheterna visar dock att ungdomarnas intresse för den europeiska volontärtjänsten redan är mycket starkt och kommer att tillta ytterligare.
Recent experience has shown, however, that the interest of young people in the European Voluntary Service is already very great and is likely to increase further.
Vi måste exempelvis ordna upp tendensen att antalet direktavtal i jämförelse med antalet offentliga anbudsinfordringar har tilltagit dramatiskt.
We must, for example, reverse the trend whereby the number of direct contracts has increased dramatically in comparison with the number of open competitions.
tillta (juga: vaxa, bona)
volume_up
to wax {kt krj}

2. meteorologi: "vind"

tillta
volume_up
to rise {kt krj} (wind)

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "tillta":

tillta

Contoh penggunaan untuk "tillta" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishI ett dussintal eller fler länder har det varit upplopp, och upploppen kommer att tillta.
In a dozen or more countries there have been riots, and these will get worse.
SwedishKonsekvent informationsutbyte kommer därför inte att tillta nämnvärt inom den närmaste framtiden.
The consistent exchange of information is therefore not very likely in the near future.
SwedishIsen smälter, så ”kivet om tillgångarna kommer att tillta”.
The ice is melting, so 'the scramble for resources will intensify'.
SwedishJag instämmer helt och hållet i att de strukturella förändringarna är här för att stanna, och att de förvisso kommer att tillta.
I totally agree that structural change is here to stay and indeed it will accelerate.
SwedishOm inte parlamentsvalet i december sker utan oegentligheter, kommer oroligheterna utan tvivel att tillta igen.
If the parliamentary elections in December do not proceed in a fair manner then the unrest will undoubtedly flare up again.
SwedishPlast- och bilindustrins argumentationskraft skulle emellertid tillta även om man inte bara i detta sammanhang skulle engagera sig för en reducering av koldioxid i Europa.
However, the arguments of the plastics and car industries would be more persuasive if a commitment were to be given to reducing CO2 levels in Europe in other sectors besides these.
SwedishMarocko har alltid betonat behovet av att främja närmare förbindelser med EU, och det bör vara vår plikt att se till att detta samarbete fortsätter att tillta och stärkas.
The Kingdom of Morocco has always stressed the need to foster closer ties with the European Union and it should be our duty to ensure that this cooperation continues to grow and be strengthened.