Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "uppväxt"

SV

"uppväxt" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
uppväxt {jender umum}
SV

uppväxt {jender umum}

volume_up
uppväxt (juga: odling, utveckling, växt, storlek)
För det sjätte påpekar vi att det finns ett direkt samband mellan familjernas sociala förhållanden och barnens uppväxt.
Our sixth point is that there is a direct link between families' social circumstances and children's growth.
Jag anser att dessa åtgärder skulle bidra till en harmonisk utveckling och uppväxt för dessa barn, eftersom även de representerar Europas framtid.
I feel that these measures would be conducive to the harmonious development and growth of these children as they, too, represent the future of Europe.
Detta kommer att skapa förutsättningar för att den unga generationen ska få en sund uppväxt och för att deras föräldrar ska kunna förverkliga sina ambitioner.
This will put the conditions in place for the healthy growth of the young generation and for the fulfilment of their parents' ambitions.
uppväxt (juga: barndom, barnsben)
Det är familjen och släkten som på det mest grundläggande sättet kan ge barnet en naturlig hemvist och en naturlig uppväxt.
It is family and relatives who, in the most basic way, can give children the home, and the childhood and adolescence, which they naturally require.
Detta är viktigt eftersom det vi särskilt efterlyser den här gången är garantier för hälsosam uppväxt, utan tvång eller negativa stereotyper eller kriminalisering av barndomen.
This is important because what we are specifically calling for at this time is a guarantee of healthy growth, without coercion or negative stereotypes or criminalisation of childhood.
uppväxt (juga: uppfostrande)
Vi är ett litet land som snabbt förlorar våra mest aktiva medborgare i åldern 25-40 år i vars uppväxt och utbildning det har satsats mycket.
We are a small nation and we are rapidly losing our most active 25-40 year olds, in whose upbringing and education much was invested.
Jag pendlar fortfarande mellan å ena sidan den uppfattning som präglas av min katolska uppväxt och å andra sidan den som påverkas av dagens moderna vetenskap och de fördelar den kan ge oss.
I keep swinging between the two: on the one hand, there is my Catholic upbringing, and on the other, modern science and the benefits this can bring.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "uppväxt":

uppväxt
Swedish

Contoh penggunaan untuk "uppväxt" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDet är särskilt viktigt att fäderna engageras i barnens uppväxt.
It is particularly important that fathers are included in bringing up children.
SwedishOm barn utsätts för våld eller blir sexuellt utnyttjade under sin uppväxt kommer de också själva att bli våldsamma.
If children experience violence or are sexually abused, once grown up, they will become violent themselves.
SwedishUnder min uppväxt på Nordirland såg jag alltför många människor lemlästas och mördas i strävan efter politiska mål.
Growing up in Northern Ireland, I saw too many people maimed and murdered in the pursuit of political goals.
SwedishFör det första är jag uppväxt utan religion.
The first was that I grew up with no religion at all.
SwedishJag spelade softball i fem år under min uppväxt.
I played softball for five years growing up.
SwedishLåt oss använda direktivet till att återupprätta den balans som är så viktig under barnens uppväxt redan från de allra första åren.
Let us use this to restore the balance which is also important in raising children from their early years.
SwedishFödd i Ukraina, uppväxt i Brooklyn.
I was born in Ukraine but I grew up in Brooklyn.
SwedishCharlotta är nämligen uppväxt i Linköping, hennes far Lennart Enerbäck arbetade som patolog på dåvarande regionsjukhuset.
Charlotta actually grew up in Linköping, her father Lennart Enerbäck worked as a pathologist at the then regional hospital.
SwedishHan sa att han hade varit helt övertygad om att det var nödvändigt -- en nödvändig del av en ung fysikers uppväxt.
He said that he had been absolutely convinced that this was necessary -- the necessary part of the growing up of a young physicist.
SwedishJag kan bara tillägga till er kommentar att jag under min uppväxt fick lära mig att om man inte kan säga något på två minuter är det inte värt att sägas.
I might just add to your comment that I was brought up to know that if you cannot say something in two minutes it is not worth saying.
SwedishEn baby med namnet euro kommer att se dagens ljus vid en tidpunkt då viktiga förutsättningar för dess harmoniska uppväxt och funktion ännu inte är uppfyllda.
A baby named euro is to come into the world at a time when important conditions for its harmonious development and functioning have still to be met.
SwedishDet förefaller som om europeiska skolbarn under sin uppväxt kommer att lära sig att EU är en människorättsförsvarare - men vad har ni egentligen gjort, utöver retoriken?
It appears that European school children will grow up learning that the EU is a defender of human rights - but what have you actually done, beyond rhetoric?
SwedishJag håller med om att den bästa utgångspunkten för ett barns uppväxt normalt är att det har en far och en mor, men det är ju inte alltid som det är så väl ställt.
I agree that the presence of both a father and a mother normally offers the best basis for bringing up a child, but it is not, of course, always the case that matters work out so well.