Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Inggris untuk "utav"

SV

"utav" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
utav {kt dpn}
EN
SV

utav {kata depan}

volume_up
utav (juga: från, ur, av, utom)
De säger att fem utav fem tandläkare rekommenderar detta.
You know, they say five out of five dentists recommend this shit.
Dessa är antika tärningar, gjorda utav benknotor.
These are ancient dice, made out of sheep's knuckles.
Denna bild visar ett utav djuren när den poppar up huvudet vid solnedgången utanför kusten i Florida.
This photo shows an animal popping its head out at sunset off the coast of Florida.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "utav":

utav
Swedish

Contoh penggunaan untuk "utav" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDetta är en utav de mest extraordinära rekord i den moderna krigsföringens historia.
That is one of the most extraordinary records in the history of modern warfare.
SwedishFaktum var, att bland de sjukdomar som fanns i detta land, var den hemskast utav alla.
And in fact, among all the diseases that existed in this land, it was the worst.
SwedishUtav de 29 punkterna är 8 i första hand ett godkännande och 4 ett självberöm.
Of its 29 paragraphs, 8 go in for approval and then 4 indulge in self-congratulation.
SwedishOm du gör massor utav kopior av hög kvalitet och du säljer dem, så är det inte okej.
If you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.
SwedishOch några utav er har troligen läst Malcolm Gladwells nya bok "Outliers".
And some of you have probably read Malcolm Gladwell's new book "Outliers."
SwedishDe använder onlineattacker för att tjäna massor utav pengar och massor och massor utav det.
They use online attacks to make lots of money, and lots and lots of it.
SwedishUtav tio lag som typiskt presterar får man ungefär sex som har upprätta konstruktioner.
If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures.
SwedishOch givet den mängd investering inblandad så verkar det förståndigt att använda sig utav det.
And given that level of investment, it makes sense to use it.
SwedishKvinnor av detta land lärde sig för länge sen...... att de utan svärd kan fortfarande dö utav dem.
Women of this country learned long ago that those...... without swords may still die upon them.
SwedishHon skulle tydligen finnas på någon utav dessa barer.
She-She said she'd probably be at one of these bars here on Halstead.
SwedishOch en utav de första platserna jag besökte var ett reservoar som heter Goat Island i Leigh i Nya Zealand.
And one of the first places I worked was a reserve called Goat Island in Leigh of New Zealand.
SwedishFlera utav oss har varit med, jag har suttit i ett svenskt finansutskott med 500 procents ränta.
Many of us have experienced this and I myself sat on a Swedish finance committee with a 500% interest rate.
SwedishFör många utav oss är bananerna en statsfråga eftersom de är förknippade med vår historia och vår kultur.
For many of us, bananas are a national issue, since they are related to our history and our culture.
SwedishDe förväntar sig ingenting utav den. Det enda de kan göra är att öka sina ansträngningar för att stjälpa den.
They see no future in it, and their only recourse is to intensify their struggle to overthrow it.
SwedishVi försöker alltid att göra det bästa utav varje situation.
We've always tried to make the best of every situation.
SwedishDessa fräknar kallas för solfläckar, och de är bara en utav yttringarna från Solens magnetiska fält.
These freckles are called sunspots, and they are just one of the manifestations of the Sun's magnetic field.
SwedishDet finns en hel värld av skönhet och effektivitet att utforska, genom att använda sig utav naturen som ett designverktyg.
There's a world of beauty and efficiency to explore here using nature as a design tool.
SwedishVi skulle kunna dra nytta utav all den där saltlaken.
Now we would be able to make use of all that waste brine.
SwedishMen, jag tvivlar på att du är intresserad utav det.
Hell, I doubt that, uh, you would be interested in that.
SwedishSå jag tänkte förtälja en berättelse om någon som tillverkade en utav de mest värdefulla sakerna av hans tid.
And so I thought I would tell a story about someone who made one of the most precious objects of his era.