Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i år"

SV

"i år" bahasa Jerman terjemahan

DE

SV i år
volume_up
{keterangan}

i år
volume_up
heuer {ket.} [bhs Jer. Aust.]
Tyvärr måste vi även i år konstatera att medelutflödet inte är tillfredsställande.
Daß der Mittelabfluß nicht zufriedenstellend ist, müssen wir auch heuer wieder feststellen.
Detta har vi på ett dramatiskt sätt fått uppleva i Centraleuropa i år, nämligen den värsta nu kända översvämningskatastrofen i historien.
Wir haben dies heuer gerade in Mitteleuropa dramatisch erlebt, nämlich bei der größten bekannten Hochwasserkatastrophe der Geschichte.

Terjemahan serupa untuk "i år" dalam bahasa Jerman

i kata depan
år kata benda
German
är kata kerja
German
vara kata benda
German
vara kata kerja

Contoh penggunaan untuk "i år" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishMan behöver inte ha någon profetisk förmåga för att förutse något liknande i år.
Es bedarf keiner Weissagungsfähigkeit, um Ähnliches für dieses Jahr vorauszusagen.
SwedishLeder det verkligen till ett gemensamt ursprung cirka 20, 25.000 år bakåt i tiden?
Führt das wirklich zu einem einzigen Vorfahren vor vielleicht 20, 25,000 Jahren?
SwedishJag har fortfarande mitt besök i Kirgizistan för några år sedan i livligt minne.
Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Besuch in Kirgisistan vor einigen Jahren.
SwedishDet råder ingen tvekan om att diskussionerna i rådet i år kommer att bli svåra.
Zweifellos werden sich in diesem Jahr die Diskussionen im Rat schwierig gestalten.
SwedishEftersom dessa läkemedel är hållbara i fem år behöver förvisso en plan göras upp.
Bei fünf Jahren Haltbarkeit dieser Medikamente ist durchaus ein Plan zu erstellen.
SwedishVi har visserligen i flera år talat om att vi behöver ett dylikt instrument.
Wir reden zwar seit Jahren darüber, dass wir ein derartiges Instrument brauchen.
SwedishDå är det alltså sant att biotekniken kommer att ge oss fler år i framtiden!
Also stimmt es, dass uns die Biotechnologie in Zukunft mehr Jahre schenken wird!
SwedishVi har varit tvungna att vänta i nio år på att kommissionen skall tvingas avgå.
Es hat neun Jahre gedauert, bis die Kommission zum Rücktritt gezwungen wurde.
SwedishDet kommer vi hur som helst att göra och det kommer vi också att göra i år.
Wir werden das auf jeden Fall tun, und wir werden das auch noch dieses Jahr tun.
SwedishJag har varit här i sexton år, och jag har åtminstone rätt till kammarens respekt.
Ich bin seit 16 Jahren hier und habe zumindest Anspruch auf den Respekt des Hauses.
SwedishGenomförandet av dessa avtal som trädde i kraft år 1999 börjar nu ge resultat.
Die Ausführung dieser 1999 in Kraft getretenen Abkommen gewinnt langsam an Schwung.
SwedishDessa medel bör vara tillgängliga för fördelning till FN i början av december i år.
Der Betrag dürfte Anfang Dezember 2003 zur Auszahlung an die UNO bereitstehen.
SwedishI många år skedde handeln med euroobligationer nästan uteslutande i New York.
Viele Jahre lang waren Eurobonds fast ausschließlich in New York gehandelt worden.
SwedishTusentals projektansökningar har redan väntat i mer än ett år på en bedömning.
Tausende von Projektanträgen harren bereits über ein Jahr einer Evaluierung.
Swedish-I år fattar kommissionen beslut om de medel som kan användas under 2001.
In diesem Jahr fasst die Kommission Beschlüsse zu den 2001 verwendeten Mitteln.
SwedishElva miljoner kommer att dö i år av sjukdomar som är möjliga att förhindra.
In diesem Jahr werden elf Millionen Menschen an vermeidbaren Krankheiten sterben.
SwedishVi kommer att anordna detta forum för första gången i december i år i Bryssel.
Dieses Forum wird erstmals im Dezember dieses Jahres in Brüssel stattfinden.
SwedishDetta är ett viktigt steg framåt inför den förestående utvidgningen i maj nästa år.
Das ist im Vorfeld der Erweiterung im nächsten Mai ein wichtiger Schritt nach vorn.
SwedishKommissionen överväger därför att förlänga åtgärderna i ytterligare ett år.
Die Kommission erwägt daher, diese Maßnahmen für ein weiteres Jahr zu verlängern.
SwedishI annat fall kommer vi att ha betydande gränsproblem i många, många år framöver.
Anderenfalls wird es noch viele Jahre lang Probleme im Grenzverkehr geben.