Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i alla fall"

SV

"i alla fall" bahasa Jerman terjemahan

SV i alla fall
volume_up
{keterangan}

i alla fall (juga: åtminstone, minst)
I den nederländska översättningen står det nu lyckligtvis rätt i alla fall.
In der niederländischen Übersetzung zumindest steht es jetzt richtig.
Jag kanske inte har uppnått någonting, men jag har i alla fall föreslagit det ”.
Ich habe zwar nichts erreicht, aber zumindest habe ich es vorgeschlagen“.
Det är i alla fall en väldigt viktig fråga för en av medlemsstaterna.
Diese Frage ist zumindest für einen der Mitgliedstaaten von großer Bedeutung.
Även om denna tidsfrist enligt min åsikt kommer för sent, har den i alla fall satts.
Auch wenn dieser Termin aus meiner Sicht zu später ist, wurde er immerhin festgeschrieben.
Vi kan i alla fall tillstå att säkerheten kommer att segra.
Wir müssen immerhin einräumen, dass die Sicherheit an erster Stelle steht.
Denna plan har i alla fall lett till mycket goda resultat.
Diese Maßnahme zeitigte immerhin sehr gute Ergebnisse.
i alla fall (juga: ändå)
Förbrukningsvärdena är i alla fall av stor betydelse just i en tid med stigande bensinpriser.
Die Verbrauchswerte finden gerade in der Zeit steigender Benzinpreise ohnehin eine große Bedeutung.
Vi kommer att behöva gå igenom detta i något skede i alla fall.
Irgendwann werden wir das ohnehin einmal tun müssen.
Det praktiska värdet i projektet är efter vad vi vet i alla fall snarare begränsat.
Der praktische Wert des Vorhabens ist nachdem, was wir wissen, ohnehin eher begrenzt.
i alla fall (juga: ändå, i varje fall, i vilket fall)
Den föreslagna skärpningen av normerna är i alla fall enligt min åsikt tämligen diskutabel.
Die vorgeschlagenen höheren Standards sind meines Erachtens sowieso fragwürdig.
Inom två år kommer vi i alla fall att lägga fram ett betänkande för parlamentet.
In zwei Jahren werden wir sowieso dem Parlament einen Bericht vorlegen.
Vi kommer i alla fall att rösta för Schmitts betänkande.
Wir werden dem Bericht von Herrn Schmitt sowieso zustimmen.
i alla fall (juga: åtminstone, minst)
Det är en skam, men vi vet i alla fall var vi står.
Das ist eine Schande, aber wir wissen wenigstens, woran wir sind.
Ni har ju i alla fall rätt färger på er denna morgon – rött och vitt, precis som jag.
Wenigstens tragen Sie die Farben, die heute Morgen angebracht sind – rot und weiß, so wie ich.
Arbetstagare, i alla fall de duktiga, vet att det är viktigt för arbetet att ha det bra på hemmaplan.
Arbeitgeber, wenigstens die guten unter ihnen, wissen, daß geordnete häusliche Verhältnisse der Arbeit zuträglich sind.

Sinonim (bahasa Swedia) untuk "i alla fall":

i alla fall

Terjemahan serupa untuk "i alla fall" dalam bahasa Jerman

i kata depan
alla kata sifat
German
alla kata ganti benda
fall kata benda
falla kata kerja
fälla kata benda
German
fälla kata kerja

Contoh penggunaan untuk "i alla fall" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishMen kanske temat " bin och honung " i alla fall kommer att vara det i framtiden.
Vielleicht ist es aber dann doch in Zukunft dieses Thema " Bienen und Honig ".
SwedishDet är i alla fall inte fråga om att kvinnor skulle ha sämre utbildning än män.
Es geht trotzdem nicht darum, daß Frauen schlechter geschult wären als Männer.
Swedish~~~ för dig, i alla fall. ~~~ Det är vad vi bör lära ut. ~~~ "Olé!"
Es war als würde die Zeit stillstehen und der Tänzer durch eine Art Pforte treten.
SwedishDet är i alla fall vad såväl ansvariga politiker som befolkningen kräver i dag.
Dies fordern heute sowohl die politischen Verantwortlichen als auch die Bevölkerung.
SwedishDet är i alla fall hög tid att vi gör det som vi borde göra på detta område.
Nun, es ist höchste Zeit für die von uns geplanten Maßnahmen in diesem Bereich.
SwedishJag vet inte hur många euros detta är, men det är i alla fall många pesetas.
Ich weiß nicht, wie viele Euro das sind, aber 12 Billionen Peseten sind viel Geld.
SwedishDet är i alla fall något som vi från vår grupp kommer att framhäva inför detta beslut.
Jedenfalls wird unsere Fraktion vor einem Beschluß auf diesen Umstand hinweisen.
SwedishVarje gång som han har lovat att göra något så har han i alla fall hållit sitt löfte.
Jedenfalls hat er immer, wenn er etwas versprochen hat, seine Zusage eingehalten.
SwedishDu skall få se att vi kommer att bli biffar till slut i alla fall, som det var förr!
Glaubst Du mir, dass wir letztlich wieder als Steak enden werden, so wie früher? "
SwedishJag skall i alla fall reda ut saken för att rädda sammanträdestjänstens ära.
Ich will doch, um die Ehre des Sitzungsdienstes zu retten, die Sache klären.
SwedishDet finns i alla fall ett folk som i likhet med mig tvivlar, och det är Mapuchefolket.
Ein Volk gibt es jedenfalls, das so wie ich seine Zweifel hat - die Araukaner.
SwedishAlla vet att om de delar nålar, så kommer de att få HIV, men de gör det i alla fall.
Jeder weiß, dass er, wenn er teilt, HIV bekommen wird, aber sie teilen alle trotzdem.
SwedishOm den införs kommer den i alla fall inte att öka de inhemska kostnaderna.
Ihre Anwendung darf keinesfalls zu einer Erhöhung der Inlandsgebühren führen.
SwedishSenare skall vi i alla fall inte kunna säga: " Wir haben es nicht gewusst ".
Wir werden jedenfalls später nicht sagen können: Wir haben es nicht gewußt.
SwedishVi måste dock i alla fall garantera ett omfattande skydd för försökspersonerna.
Wir müssen jedoch in jedem Fall den Schutz der Versuchspersonen umfassend gewährleisten.
SwedishDet är ju ingen hemlighet att majoriteten i denna kammare förespråkar det i alla fall.
Es ist ja kein Geheimnis, dass eine Mehrheit dieser Kammer dies befürwortet.
SwedishFör det andra måste vi ha realistiska mål, men målsättning i alla fall.
Zweitens müssen wir uns zwar Ziele stellen, aber diese müssen realistisch sein.
SwedishDet leder i alla fall inte till bättre skydd av personuppgifter i Förenta staterna.
Mit Sicherheit wird das zu keinem besseren Datenschutz in den USA führen.
SwedishDe har i alla fall skjutit upp sina egna folkomröstningar på obestämd tid.
Jedenfalls haben sie ihre geplanten Referenden bis auf weiteres verschoben.
SwedishVi måste i alla fall någon gång ordentligt se över på vilket sätt vi har fyllt fredagen.
Wir müssen jedenfalls einmal ganz genau prüfen, wie wir den Freitag gestaltet haben.