Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i stånd"

SV

"i stånd" bahasa Jerman terjemahan

DE

SV i stånd
volume_up
{keterangan}

i stånd

Terjemahan serupa untuk "i stånd" dalam bahasa Jerman

i kata depan
stånd kata benda
German

Contoh penggunaan untuk "i stånd" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishVarför är IMG över huvud taget inte i stånd att agera för oss på ort och ställe?
Warum ist IMG überhaupt nicht in der Lage, für uns vor Ort tätig zu werden?
SwedishVerklig fred kommer inte till stånd i toppen utan den växer fram bland gräsrötterna.
Der wahre Frieden entsteht nicht an der Spitze, sondern an der Basis eines Landes.
SwedishDet lyckade Euro 2000 har visat att små länder är i stånd att uträtta stordåd.
Das Gelingen der EURO 2000 hat bewiesen, daß kleine Länder zu großen Taten fähig sind.
SwedishKommissionen har hittills inte ansett sig vara i stånd att anta dessa förbättringar.
Die Kommission sah sich bis jetzt nicht in der Lage, diese Verbesserungen anzunehmen.
SwedishVetenskapen är inte i stånd att göra detta, och man vill heller inte göra det.
Wissenschaft ist dazu nicht in der Lage, denn sie will es auch gar nicht.
SwedishFör min del handlar det om att vi skall vara i stånd att genomföra en verklig reform.
Mir kommt es darauf an, in der Lage zu sein, eine echte Reform vorzunehmen.
SwedishDen kompromiss som Karas har fått till stånd i parlamentet är en som vi kan leva med.
Wir können mit dem von Herrn Karas im Parlament erzielten Kompromiss leben.
SwedishVi behöver tjänstemän som är i stånd att handskas med modern teknologi.
Wir brauchen Beamte, die in der Lage sind, mit moderner Technologie umzugehen.
SwedishFör det andra måste Europaparlamentet vara i stånd att göra tydliga val.
Zweitens muss das Europäische Parlament klare Entscheidungen treffen können.
SwedishDärför är det viktigt att Europa är i stånd att tala med en enda röst.
Deshalb ist es wichtig, dass Europa in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen.
SwedishVad dessa grupper är i stånd till såg vi den 11 september i New York.
Wozu diese Gruppen fähig sind, haben wir am 11. September in New York erlebt.
SwedishInom överskådlig tid kommer vi säkerligen inte heller att vara i stånd till detta.
Dazu sind wir auch in absehbarer Zeit sicherlich nicht in der Lage.
SwedishAv detta skäl var det bra att inget avtal kom till stånd i Seattle.
Aus diesem Grund war es gut, daß in Seattle keine Vereinbarung erreicht wurde.
SwedishKommissionen är inte i stånd att bedöma Europaparlamentets funktion.
Die Kommission kann kein Urteil über die Arbeitsweise des Parlaments abgeben.
SwedishDetta innebär att de äldre inte är i stånd att dra nytta av framstegen.
Das bedeutet, daß die älteren Bürger nicht in der Lage sind, den Fortschritt zu nutzen.
SwedishMen jag beklagar att jag inte är i stånd att läsa veterinärkommitténs tankar.
Ich bedauere allerdings, daß ich nicht die Gedanken des Veterinärsonderausschusses lesen kann.
SwedishEU måste i princip vara i stånd att kunna agera ensam militärt.
Die Union muß im Prinzip in der Lage sein, allein militärisch vorgehen zu können.
SwedishKommer de socialistiska regeringarna att visa sig i stånd att färdigställa byggnaden?
Werden die sozialistischen Mehrheitsregierungen imstande sein, das Einigungswerk zu vollenden?
SwedishNu vill FN uppenbarligen se till att folkomröstningen kan komma till stånd i december 1999.
Jetzt will offenbar die UN garantieren, daß im Dezember 1999 das Referendum stattfindet.
SwedishJag tror att vi inte bara är i stånd att styra den utan att vi måste lyckas göra det.
Ich denke, daß wir nicht nur dazu in der Lage sind, sondern daß wir das auch erreichen müssen.