Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i tid"

SV

"i tid" bahasa Jerman terjemahan

volume_up
i tid {kt sft}

SV i tid
volume_up
{kata sifat}

På så sätt skulle millenniemålen kunna nås i tid till 2015.
Damit könnten die Millenniums-Entwicklungsziele fristgerecht bis 2015 erreicht werden.
Alltså måste vi insistera på att originaltexterna översätts och lämnas ut i tid.
Also müssen wir darauf bestehen, daß die Ursprungstexte fristgerecht übersetzt und ausgelegt werden.
Den måste bära sitt ansvar för att saker och ting sköts effektivt och i tid.
Sie muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass Angelegenheiten effizient und fristgerecht bearbeitet werden.

Terjemahan serupa untuk "i tid" dalam bahasa Jerman

i kata depan
tid kata benda

Contoh penggunaan untuk "i tid" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishSextiotusen människor kommer att kasta bort sin tid i Johannesburg i september.
Sechzigtausend Menschen werden im September in Johannesburg ihre Zeit vergeuden.
SwedishNi kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
Sie können Ihren Hammer hinlegen, Herr Präsident, denn ich habe nicht überzogen.
SwedishDärför är det viktigt att vi ser till att den ratificeras i tid och på rätt sätt.
Deshalb müssen wir erreichen, dass sie rechtzeitig und richtig ratifiziert wird.
SwedishOch möjligheter, är förstås, precis vad vi behöver i en tid av klimatförändringar.
Und Möglichkeiten sind genau das, was wir in der Ära des Klimawandels brauchen.
SwedishVi skall försöka informera er i god tid om utvecklingen under det sammanträdet.
Wir werden versuchen, Sie rechtzeitig über die Entwicklungen in Kenntnis zu setzen.
SwedishI nära 20 års tid har det funnits en gemensam fiskeripolitik med toppar och dalar.
Seit knapp 20 Jahren gibt es eine gemeinsame Fischereipolitik mit Höhen und Tiefen.
SwedishDet är i alla fall hög tid att vi gör det som vi borde göra på detta område.
Nun, es ist höchste Zeit für die von uns geplanten Maßnahmen in diesem Bereich.
SwedishEndast 2 procent bor och arbetar under en längre tid i ett annat medlemsland.
Gerade 2 % leben und arbeiten für längere Zeit in einem anderen Mitgliedsland.
SwedishDärför ber jag att vi skall få handlingarna i tid till vårt nästa sammanträde.
Ich bitte Sie darum, daß wir die Dokumente rechtzeitig zu unserer Sitzung bekommen.
SwedishDetta är nämligen viktigare för rådet än att i god tid rådfråga parlamentet.
Das ist dem Rat nämlich wichtiger, als das Parlament rechtzeitig zu konsultieren.
SwedishTill skillnad från vissa andra talare anser jag det vara nödvändigt och i rätt tid.
Im Gegensatz zu einigen anderen Rednern halte ich ihn für notwendig und zeitgemäß.
SwedishJag personligen har ägnat en stor del av min tid i parlamentet åt skapandet av euron.
Ich persönlich habe viel Zeit in diesem Parlament in des Thema Euro investiert.
SwedishEn gäst som kommer i tid...... och inte har personliga önskemål på ovanliga rätter.
Jemand, der pünktlich ist...... keine Extrawünsche hat oder Sondergerichte verlangt.
SwedishFör det första: är det lämpligt att i vår tid inrätta en trojka utan en enda kvinna?
Erstens: Ein Triumvirat ohne auch nur eine Frau, ist das denn noch zeitgemäß?
SwedishKonsumtionen och handeln med narkotika är ett av de värsta gisslen i vår tid.
Drogenkonsum und -handel sind eines der schrecklichsten Geißel unserer Zeit.
SwedishDå och då lugnar sig det stormiga havet, vilket glädjande nog har skett i rätt tid.
Manchmal beruhigt sich die See aber dann doch erfreulicherweise rechtzeitig.
SwedishJag kommer att få veta det i god tid, så detta är verkligen en glad nyhet!
Ich werde es lange vorher erfahren, weshalb das sicher eine gute Nachricht ist!
SwedishI tio års tid har man hindrat henne själv och hennes parti från att verka.
Seit zehn Jahren wird ihrer Partei und ihr selbst das Leben unmöglich gemacht.
SwedishVi måste ha en god beredskap för detta om vi ska kunna vidta rätt åtgärder i god tid.
Hier müssen wir gut gerüstet sein, um rechtzeitig das Richtige tun zu können.
SwedishHerr talman, utvidgningen är det viktigaste europeiska projektet i vår tid.
Herr Präsident, die Erweiterung ist das wichtigste europäische Projekt unserer Zeit.