Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i uppdrag"

SV

"i uppdrag" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i uppdrag".

Terjemahan serupa untuk "i uppdrag" dalam bahasa Jerman

i kata depan
uppdrag kata benda

Contoh penggunaan untuk "i uppdrag" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishKommissionen fick i Luxemburg i uppdrag att komma med ett lagstiftningsförslag.
Die Kommission wurde in Luxemburg damit beauftragt, Legislativvorschläge vorzulegen.
SwedishVi har lyssnat noga på dessa synpunkter i enlighet med vårt uppdrag som ordförande.
Wir haben entsprechend unserer Verantwortung diesen Standpunkten aufmerksam zugehört.
SwedishDär gav man toppmötet i Köln i uppdrag att sluta en sysselsättningspakt.
Er hat den Gipfel von Köln beauftragt, einen Beschäftigungspakt zu beschließen.
SwedishJag har därför fått i uppdrag att föreslå några kompletterande ändringar.
Ich sah mich daher veranlaßt, einige ergänzende Änderungsanträge einzureichen.
SwedishEnligt vår mening har ni även i uppdrag att ta hänsyn till en global vision av ekonomin.
Unseres Erachtens müssen Sie auch die gesamtwirtschaftliche Sicht berücksichtigen.
SwedishAtt se till att de mänskliga rättigheterna respekteras är själva kärnan i FN: s uppdrag.
Die Achtung der Menschenrechte ist eines der Hauptanliegen der Vereinten Nationen.
SwedishAtt informera medborgarna är en del av vårt uppdrag i allmänhetens tjänst.
Die Unterrichtung der Bürger ist Teil unseres Auftrags im Dienst an der Allgemeinheit.
SwedishDen 11 september var jag på väg till ett uppdrag i Afghanistan och Pakistan.
Ich selbst war am 11. September unterwegs nach Afghanistan und Pakistan.
SwedishBerès hade givit mig i uppdrag att ställa frågan direkt till kommissionär Bolkestein.
Frau Bérès hatte mich gebeten, sie ganz direkt an Herrn Kommissar Bolkestein zu richten.
SwedishSpelare älskar att vara engagera sig i stora uppdrag, med en världsomspännande betydelse.
Spieler lieben es, Teil Ehrfurcht gebietender Missionen planetarer Ausmaße zu werden.
SwedishDet är denna roll som Europas politiska, demokratiska ledarskap i dag får i uppdrag att spela.
Seine Rolle muss heute die politische demokratische Führung Europas übernehmen.
SwedishVilken är Europeiska unionens roll, vad är dess uppdrag, i detta allmänna sammanhang?
Welche Rolle, welche Aufgabe kommt der Europäischen Union in diesem allgemeinen Rahmen zu?
SwedishFörenta nationernas och Kouchners uppdrag i Kosovo är ett misslyckande.
Die Mission der Vereinten Nationen und die von Herrn Kouchner im Kosovo sind gescheitert.
SwedishInför Köln vill vi först få i uppdrag att utarbeta en sådan stadga.
Für Köln streben wir zunächst einen Auftrag zur Ausarbeitung einer solchen Charta an.
SwedishJag underrättar dig, ditt uppdrag i Colombia är avslutat omedelbart.
Ich sage Ihnen nur, dass lhre Mission in Kolumbien ab sofort beendet ist.
SwedishSom ni säkert vet var jag på parlamentets uppdrag i Kambodja som valobservatör.
Wie Sie sicherlich wissen, war ich im Auftrag dieses Parlaments als Wahlbeobachterin in Kambodscha.
SwedishUnionen är den som ger mest stöd till Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag i Sudan.
Die Union leistet die größte Unterstützung für die Mission der Afrikanischen Union in Sudan.
SwedishDärför är det av yttersta vikt, kommissionsledamot, att ni lyckas i ert uppdrag.
Es ist daher von allergrößter Bedeutung, Herr Kommissar, dass Sie mit Ihrem Auftrag erfolgreich sind.
SwedishVilka är de politiska linjer som unionen har i uppdrag att föra, särskilt inom det sociala området?
Für welche Politiken ist es verantwortlich, insbesondere im sozialen Bereich?
SwedishFN: s roll i fredsbevarande uppdrag och konflikthantering måste utökas.
Wir brauchen eine Stärkung der Rolle der UNO bei Friedensmissionen und im Konfliktmanagement.

Kata lain

Swedish
  • i uppdrag

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.