Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i utkanten"

SV

"i utkanten" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i utkanten".

Terjemahan serupa untuk "i utkanten" dalam bahasa Jerman

i kata depan

Contoh penggunaan untuk "i utkanten" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDetta var inte människor som berövades några möjligheter för att de levde i utkanten av samhället.
Es ist also nicht so, dass sie keine Chance hatten, dass sie am Rand unserer Gesellschaft standen.
SwedishFör mig gäller principen: Jordbrukarna måste stå i centrum för dessa beslut, och inte i utkanten!
Für mich gilt der Grundsatz: Die Bauern müssen statt am Rande mitten im Zentrum dieser Entscheidungen stehen!
SwedishDet ligger i utkanten av Nairobi, Kenyas huvudstad.
Es liegt am Rande Nairobis, der Hauptstadt von Kenia.
SwedishJag är mycket stolt över den roll som vi Europaparlamentariker har spelat i utkanten av processen.
Ich bin sehr stolz auf die Rolle, die wir als Mitglieder des Europäischen Parlaments am Rande des Prozesses gespielt haben.
SwedishVi vet alla att i utkanten av vårt välmående EU finns det oftast ingen alternativ sysselsättning.
Wir wissen es alle: in den Randgebieten unserer wohlhabenden EU gibt es zumeist keine Alternativen für Arbeitsmöglichkeiten.
SwedishDet finns nämligen alltid en risk för att det uppkommer företag i utkanten som kan kringgå denna reglering.
Es besteht nämlich immer das Risiko, daß im Randbereich Unternehmen entstehen, die diese Regulierung umgehen können.
SwedishHundratals invandrare flydde från alla håll och kanter för att ta skydd på en kulle i utkanten av staden.
Hunderte von Immigranten, die von überall her geflohen waren, haben sich auf einen Hügel am Rande der Stadt geflüchtet.
SwedishArbetsmarknaden kan alltför ofta jämföras med en centrifug, där alldeles för många hamnar i utkanten.
Allzu oft lässt sich der Arbeitsmarkt mit einer Zentrifuge vergleichen, in der zu viele Menschen an den Rand geschleudert werden.
SwedishDetta inträffar vid varje nod i utkanten.
Und das passiert an jedem äußeren Knoten.
SwedishMen det kan vi givetvis inte slå oss till ro med, eftersom det i synnerhet i utkanten är viktigt att upprätta fred.
Aber dies kann uns natürlich nicht zufriedenstellen, da es besonderer Achtung bedarf, daß wir gerade an diesen Rändern auch Frieden herstellen.
SwedishVidare, som ett land i utkanten av Europa har Grekland alltid varit en förbindelselänk i handeln mellan öst och väst, och den rollen kan landet spela också nu.
Außerdem hat Griechenland als ein Grenzland Europas immer eine verbindende Rolle im Ost-West-Handel gespielt.
SwedishAlternativet är marginalisering och isolering i utkanten av en värld som går framåt, ibland hänsynslöst, och ibland till och med fientligt gentemot oss.
Das ist die isolierte Existenz am Rande einer Welt, die uns vorauseilt, die mitunter rücksichtslos und uns manchmal sogar feindlich gesinnt ist.
SwedishJosé Barroso sade att han kommer från Portugal, som vi alla vet, från ett land som ligger i utkanten av Europeiska unionen men i Europas centrum.
Der Kandidat Durão Barroso hat gesagt, er kommt aus Portugal, was wir alle wissen, aus einem Land am Rande der Europäischen Union, aber im Herzen Europas.
SwedishVi har lekt med dem i utkanten men vi har inte använt dem för att visa oss vägen till de stora frågor som unionen står inför.
Wir haben mit ihnen auf Nebenschauplätzen experimentiert, doch wir haben sie nicht genutzt, um uns den Weg zu den wirklich großen Themen zu bahnen, mit denen die Union konfrontiert ist.
SwedishDet är å ena sidan ett positivt tecken för vårt Europa, att kriserna, de politiska konflikterna inte förekommer innanför, utan i utkanten av Europeiska unionen.
Es ist ja einerseits ein positives Zeichen für dieses Europa, daß die Krisen, die politischen Konflikte nicht innerhalb, sondern am Rande der Europäischen Union liegen.
SwedishHär har vi en omfattande kris i utkanten av Europa, i utkanten av vårt samvete, som behandlas av DG VI när man antar att DG XXIV inte sade något alls om det.
Da entwickelt sich eine große Krise am Rande Europas, am Rande unseres Bewußtseins, mit der sich die GD VI befaßt, während sie von der GD XXIV offensichtlich ignoriert wird.
SwedishDet här kan strängt taget ses som något som ligger i utkanten av rekommendationens räckvidd eftersom de flesta som använder den narkotikan egentligen inte är beroende.
Streng genommen könnte dies als am Rande des Geltungsbereichs dieser Empfehlung liegend angesehen werden, da die meisten Konsumenten dieser Drogen nicht wirklich süchtig sind.
SwedishI den tyska huvudstaden, i utkanten av Olympiastadion, har en 3 000 kvadratmeter stor ” megabordell ” just slagit upp dörrarna för att ta emot 650 kunder samtidigt.
In der deutschen Hauptstadt, in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions, wurde gerade ein 3000 Quadratmeter großes „ Riesenbordell“ eröffnet, in dem 650 Kunden auf einmal bedient werden können.
SwedishJag skulle vilja säga att den allmänna uppfattningen på Kanarieöarna å ena sidan var att man ville bibehålla särdragen men å den andra att man inte alls ville stå i utkanten av det europeiska bygget.
Ich würde sagen, daß die Öffentlichkeit auf den Kanaren einerseits dafür war, die Besonderheiten beizubehalten, aber andererseits auf keinen Fall vom europäischen Aufbau ausgeschlossen sein wollte.

Kata lain

Swedish
  • i utkanten

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.