Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i utsikt"

SV

"i utsikt" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i utsikt".

Terjemahan serupa untuk "i utsikt" dalam bahasa Jerman

i kata depan
utsikt kata benda

Contoh penggunaan untuk "i utsikt" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishKommissionen har ställt i utsikt för oss att vissa saker skall göras som ett svar på dessa frågor.
Die Kommission hat uns zu einigen dieser Punkte einiges in Aussicht gestellt.
SwedishI den nuvarande vitboken ställer ni i utsikt att dessa kommittéer skall offentliggöras i slutet av året.
Im jetzigen Weißbuch stellen Sie in Aussicht, dass diese Gremien Ende des Jahres veröffentlicht werden.
SwedishEtt antal frågor har nu tagits upp och förslag lagts fram, i utsikt om att vi skall diskutera politisk ansvarighet.
Es sind jetzt einige Punkte angesprochen oder Vorschläge vorgelegt worden, um die Frage der politischen Verantwortlichkeit zu diskutieren.
SwedishÅ andra sidan bör man å det skarpaste avvisa den förhalningstaktik där man ställer anslutningsförhandlingar i utsikt.
Andererseits ist die Hinhaltetaktik, nach der eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt wird, aufs Schärfste abzulehnen.
SwedishDessutom har Europeiska unionen ställt medlemskap i utsikt i många år och det har gjorts grundläggande lagändringar.
Darüber hinaus hat die Europäische Union die Mitgliedschaft jahrelang in Aussicht gestellt, und es wurden grundlegende Gesetzesreformen durchgeführt.
SwedishÅtskilliga av de beslut som ställts i utsikt har blivit uppskjutna, på vissa områden har man uppnått kompromisser som inte är tillräckligt bra.
Viele von den in Aussicht gestellten Beschlüssen wurden aufgeschoben, in manchen Bereichen wurden unzulängliche Kompromisse erreicht.
SwedishFör tillväxtens skull ställer man i motiveringen till och med i utsikt att man skulle kunna bryta mot de för överlevnaden avgörande klimatbesluten från Kyoto.
Für das Wachstum wird in den Erwägungsgründen sogar offensichtlich die Verletzung der existentiellen Klimabeschlüsse von Kyoto in Aussicht genommen.
SwedishSom alla andra väntar jag fortfarande på de miljontals arbetstillfällen som precis samma ekonomer ställde i utsikt när euron infördes.
Ich warte – wie auch alle anderen - noch immer auf die Millionen neuer Arbeitsplätze, die uns bei der Einführung des Euro von denselben Wirtschaftswissenschaftlern in Aussicht gestellt worden sind.
SwedishJag tänker också på handels- och samarbetsavtalet som redan har ställts i utsikt för Serbien om de skulle hålla sig till rekommendationerna i Gonzálezrapporten.
Ich denke auch an das Handels- und Kooperationsabkommen, das Serbien seinerzeit bereits in Aussicht gestellt wurde, wenn es sich an die Empfehlungen des González-Berichts hält.
SwedishVad gäller sysselsättningspolitiken förväntar jag mig fortfarande mer av den ekonomiska tillväxt som ställts i utsikt och av uppsvinget än av handlingsplanerna på papperet.
Hinsichtlich der Beschäftigungspolitik erwarte ich mir immer noch mehr von der in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Steigerung, dem Aufschwung als von den Aktionsplänen auf Papier.
SwedishVi ska därför ännu en gång hänvisa till Salzburgförklaringen som gjordes av utrikesministrarna och till möjligheterna till EU-medlemskap som ställts i utsikt för länderna på västra Balkan.
Wir werden noch einmal auf die Salzburger Erklärung der Außenminister und die darin enthaltene Perspektive einer EU-Mitgliedschaft für die Staaten des westlichen Balkans verweisen.
SwedishNär vi undertecknade ett associeringsavtal med Turkiet 1963, i vilket ett medlemskap ställdes i utsikt, fanns inte Europeiska unionen, utan vi var fortfarande Europeiska ekonomiska gemenskapen.
Als wir 1963 mit der Türkei ein Assoziationsabkommen abschlossen mit einer Aussicht auf Mitgliedschaft, waren wir keine Europäische Union, sondern bloß eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

Kata lain

Swedish
  • i utsikt

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.