Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i vägen"

SV

"i vägen" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i vägen".

Terjemahan serupa untuk "i vägen" dalam bahasa Jerman

i kata depan
Vågen kata benda
German

Contoh penggunaan untuk "i vägen" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishMen som ni kan föreställa er så fångar den även allt annat som är i vägen.
Aber, wie Sie sich vorstellen können, fängt es auch alles andere auf seinem Weg.
SwedishTrångsynthet och nynationalism får inte lägga hinder i vägen för utvidgningen.
Kurzsichtigkeit und Neonationalismus dürfen die Erweiterung nicht behindern.
SwedishDe går faktiskt ännu längre och ställer sig i vägen för det som Europa måste bidra med.
Nein, sie gehen sogar noch weiter und verhindern das, was Europa beitragen kann.
SwedishDet grova maktmissbruket står i vägen för utvecklingen och upprätthåller fattigdomen.
Der grobe Machtmissbrauch steht der Entwicklung im Wege und hält die Armut aufrecht.
SwedishDet är inte Polens fel att det först så sent finner vägen in i Europeiska unionen.
Es ist nicht seine Schuld, dass es erst so spät den Weg in die Europäische Union findet.
SwedishVi instämmer alla i att vägen framåt går genom den demokratiska processen.
Wir sind uns alle einig, dass wir nur durch den demokratischen Prozess weiterkommen.
SwedishDe ändringsförslag som har godkänts av utskottet står inte i vägen för dessa.
Die vom Ausschuß gebilligten Änderungsanträge stehen dem nicht im Wege.
SwedishDe står i vägen för all slags utveckling och all slags fattigdomsbekämpning.
Sie steht jeglicher Entwicklung und jeglicher Armutsbekämpfung im Wege.
SwedishEuropas politik får inte lägga hinder i vägen för utveckling i dessa regioner.
Die europäische Politik darf der Entwicklung dieser Regionen keine Steine in den Weg legen.
SwedishMer behöver göras, men vi har kommit en bra bit på vägen i detta avseende.
Zwar muss noch mehr getan werden, doch sind wir einer Lösung wesentlich näher gekommen.
SwedishJag anser att vi bör välja den traditionella vägen, åtminstone i den här frågan.
Meiner Ansicht nach sollten wir zumindest in dieser Frage nach traditionellem Muster vorgehen.
SwedishMéndez de Vigo och Tsatsos tar i sitt betänkande upp den riktiga vägen i diskussionen.
Méndez de Vigo und Tsatsos bringen in ihrem Bericht den richtigen Weg in die Diskussion.
SwedishEftergifter till de som lägger hinder i vägen måste undvikas till varje pris.
Zugeständnisse an Quertreiber müssen um jeden Preis vermieden werden.
SwedishDetta är med hänsyn till att parlamentet inte skall lägga hinder i vägen för utvidgningen.
Dies sagen wir deshalb, weil das Parlament der Erweiterung nicht im Weg stehen darf.
SwedishBägge pekar, på sitt eget sätt, ut vägen i riktning mot en utvidgning av Europeiska unionen.
Beide zeigen auf ihre Weise in Richtung auf die Erweiterung der Europäischen Union.
SwedishJag kan försäkra er att jag kommer att fortsätta på den inslagna vägen i framtiden.
Ich kann Ihnen versichern, daß ich den eingeschlagenen Weg in Zukunft weiter verfolgen werde.
SwedishDessa strukturella brister lägger hinder i vägen för en lösning av problemet med gråzonen.
Diese strukturellen Mängel stehen daher einer Lösung des Problems der Grauzone im Weg.
SwedishMen det är inte bara Bonn som lägger hinder i vägen för detta, utan även andra.
Aber dagegen sperrt sich ja nicht nur Bonn, sondern auch andere.
SwedishI Timor blockerar milistrupper vägen för återvändande flyktingar och biståndsarbetare angrips.
Auf Timor verwehren Milizen den Flüchtlingen die Rückkehr und werden Helfer bedroht.
SwedishSkattehinder står i vägen för en fullständigt fungerande gemensam marknad.
Steuerliche Hemmnisse verhindern einen funktionierenden Binnenmarkt.

Kata lain

Swedish
  • i vägen

Lihat kamus bahasa Indonesia-Bahasa Inggris oleh bab.la.