Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i världen"

SV

"i världen" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i världen".

Terjemahan serupa untuk "i världen" dalam bahasa Jerman

i kata depan
värld kata benda
German

Contoh penggunaan untuk "i världen" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishVi arbetar med att göra platsinställningen tillgänglig i fler delar av världen.
Die Ausweitung der Verfügbarkeit der Standorteinstellung ist bereits in Arbeit.
SwedishDen är ett av de grönaste sätten i världen på vilket man kan producera kraft.
Sie ist weltweit eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten der Stromerzeugung.
SwedishVi är för fri handel som är rättvis och som medborgarna i hela världen stöder.
Wir bekennen uns zu einem fairen, allen Bürgern der Welt förderlichen Freihandel.
SwedishDärför har det runtom i världen krävts att varje världsdel skall lämna sitt bidrag.
Deswegen wurde weltweit gefordert, daß jeder Erdteil seinen Beitrag leisten muß.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
In dem Teil der Welt läuft in der Fischerei nichts ohne Partnerschaft und Abkommen.
SwedishJag vill att vårt program för utvecklingsbistånd skall vara det bästa i världen.
Ich möchte, dass unsere Entwicklungshilfeprogramme die weltweit besten sind.
SwedishOm vi klarar det kommer vi att ha bidragit till freden och stabiliteten i världen.
Dann haben wir auch einen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Welt geleistet.
SwedishOlyckan i Tjernobyl var på sin tid den största enstaka katastrofen i världen.
Das Unglück von Tschernobyl war seinerzeit die weltweit größte Einzelkatastrophe.
SwedishVi har visserligen gott om lax - och i förbigående sagt - den bästa laxen i världen.
Wir haben zwar sehr viele - und nebenbei bemerkt - die besten Forellen der Welt.
SwedishTyvärr fanns det ingen jämförbar överenskommelse med andra länder i tredje världen.
Leider gab es keine vergleichbare Vereinbarung mit anderen Dritte-Welt-Ländern.
SwedishVi står skuldra mot skuldra till försvar för demokrati och frihet runtom i världen.
Wir verteidigen mit vereinten Kräften die Demokratie und die Freiheit in der Welt.
SwedishÅterigen visar sig Khanbhai vara en bra förespråkare för länderna i tredje världen.
Herr Khanbhai zeigt sich erneut als vehementer Fürsprecher der Entwicklungsländer.
SwedishNär ni har kommit till tio kommer 80 personer i världen att ha dött av svält.
Wenn Sie bei zehn angelangt sind, werden weltweit 80 Menschen verhungert sein.
SwedishDet finns runtom i världen en ruinerande konkurrens inom livsmedelsbranschen.
Es gibt weltweit einen ruinösen Wettbewerb im Bereich der Lebensmittelbranche.
SwedishDe enda i hela världen som fortfarande är emot detta, är kommission och råd.
Die einzigen auf der ganzen Welt, die noch dagegen sind, sind Kommission und Rat.
SwedishSamtidigt vädjar vi om att EU inte skall glömma de förbisedda människorna i världen.
Gleichzeitig fordern wir die Union auf, die Armen dieser Welt nicht zu vergessen.
SwedishMångkulturalismen kan också vara en källa till rikedom i den digitala världen.
Kulturelle Vielfalt kann auch in der digitalen Welt eine Quelle des Reichtums sein.
SwedishAv de 20 främsta universiteten i världen i dag ligger nu bara två i Europa.
Von den derzeit 20 Spitzenhochschulen weltweit befinden sich nur zwei in Europa.
SwedishStandarder är en del av detta, inte bara i EU utan också i världen som helhet.
Normen sind Teil diese Problematik, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit.
SwedishEU måste behandla Kuba på samma sätt som vilket annat land som helst i världen.
Die Europäische Union muss Kuba genauso behandeln wie jedes andere Land in der Welt.

Kata lain

Swedish
  • i världen

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.