Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i våra liv"

SV

"i våra liv" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i våra liv".

Terjemahan serupa untuk "i våra liv" dalam bahasa Jerman

i kata depan
liv kata benda
German
vara kata benda
German
vara kata kerja

Contoh penggunaan untuk "i våra liv" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDet är mycket viktigt, då vi nu står inför informationssamhällets inträde i våra liv.
Angesichts des Eindringens der Informationstechnologien in unser Leben ist dies sehr wichtig.
SwedishJag, så klart, och vi alla, styr väldigt mycket över de här stora besluten i våra liv.
Ich aber, wie wir alle, bin für diese großen Entscheidungen in meinem Leben selbst verantwortlich.
SwedishVi har också frågan om det privata rummet och om övervakningen av allt i våra liv.
Ein Punkt betrifft die Privatsphäre und die Überwachung, die zunehmend alle unsere Lebensbereiche ergreift.
SwedishVi känner alla till den hälsorisk som buller utgör i våra liv.
Wir kennen alle die Gefahren für die Gesundheit, die vom Lärm für unser aller Leben ausgehen.
SwedishVi måste skära ner på överflödet i våra liv, och vi måste lära oss att reglera inflödet.
Wir müssen das Unwesentliche aus unseren Leben entfernen und wir müssen lernen, den Zufluss zu begrenzen.
SwedishEn uppsättning idéer eller en annan har helt enkelt ersatt våra biologiska drifter i våra liv.
Die eine oder andere Ideologie hat unsere biologischen Imperative in unserem Leben einfach ersetzt.
SwedishOch vi är verkligen villiga att fylla de där hålen i våra liv med lögner.
Nur allzu gern schließen wir diese Lücken mit Lügen.
SwedishVi har många föreställningar i våra liv, och poängen är att många av dessa föreställningar är fel.
Oft lassen wir uns von unserer Intuition leiten -- die Sache ist daß diese Intuition oft falsch ist.
SwedishVi måste ta ansvar för att sätta och upprätthålla de gränser vi vill ha i våra liv.
Wir müssen selbst dafür verantwortlich werden, die Grenzen, die wir für unser Leben wollen, zu ziehen und zu schützen.
SwedishDet är vad som ger ändamål och mening i våra liv Det är vad allt handlar om.
SwedishDet är också djupt rotat i våra liv.
Und es ist auch tief in unseren Leben verwurzelt.
SwedishI grund och botten, ersätter vi i våra liv tillgång till de saker vi vill ha.
Und der Zusammenhang lautet natürlich, dass die dichter besiedelten Orte eher weniger Emissionen ausstoßen -- im Grunde ganz logisch, wenn man kurz darüber nachdenkt.
SwedishDen olympiska freden måste komma in i våra liv i dag; vi måste övertyga de stora att inte kriga mot de små.
Der Olympische Friede muss heute Bestandteil unseres Lebens werden, wir müssen die Großen überzeugen, nicht Krieg gegen die Kleinen zu führen.
SwedishVi tolkar den godtyckligt när behovet uppstår, ibland av goda skäl, andra gånger bara för att vi inte förstår luckorna i våra liv.
Nach Bedarf lassen wir sie aus, manchmal aus sehr guten Gründen, manchmal, weil wir Lücken in unseren Leben nicht verstehen.
SwedishEftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
SwedishDet är inte en slags kompletterande vitamin för själen. det är något som kommer att bestämma kvalitet på varje ögonblick i våra liv.
Dass es kein Zusatzvitamin für die Seele ist; dass es etwas ist, was die Qualität eines jeden Augenblicks unseres Lebens bestimmt.
SwedishVår framtid vilar i händerna på de ungdomar som snart kommer att fatta beslut om politik, ekonomi och alla andra aspekter i våra liv.
Unsere Zukunft liegt bei den jungen Menschen, die schon bald Entscheidungen zu Politik und Wirtschaft und allen anderen Aspekten unseres Lebens treffen werden.
SwedishJag menar, de flesta ögonblick i våra liv - och jag räknade - ni vet, det psykologiska nuet anses vara ungefär tre sekunder långt.
Ich meine, die meisten Augenblicke unseres Lebens -- und ich habe das ausgerechnet -- Sie wissen, die psychologische Gegenwart gilt als ungefähr drei Sekunden lang.
SwedishOm någonting var mer uträknat för att göra Europa icke älskat är det denna beslutsamhet att kontrollera alla vinklar och vrår i våra liv.
Es gibt wohl keinen anderen Faktor, der Europa unbeliebter bei den Bürgern macht, als das Bestreben, unser Leben bis in den kleinsten Winkel hinein zu regeln.
SwedishDe TV-kameror, den telefonavlyssning, de försämrade mänskliga rättigheterna och de biometriska pass som gör intåg i våra liv.
Die Videokameras, das Abhören von Telefongesprächen, den Abbau der Menschenrechte und die Einführung von Pässen mit biometrischen Daten, all diese Dinge, die in unser Leben eingedrungen sind.

Kata lain

Swedish
  • i våra liv

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris untuk terjemahan lebih banyak lagi.