Terjemahan bahasa Swedia-bahasa Jerman untuk "i vardagen"

SV

"i vardagen" bahasa Jerman terjemahan

Contoh penggunaan untuk "i vardagen".

Terjemahan serupa untuk "i vardagen" dalam bahasa Jerman

i kata depan
vardag kata benda
German

Contoh penggunaan untuk "i vardagen" di bahasa Jerman

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

SwedishDen inre marknaden har behov av regler och reglerna måste prövas i vardagen.
Der Binnenmarkt benötigt Regeln, und die Regeln müssen im Alltag bestätigt werden.
SwedishFaktum kvarstår att godtycke, terror, tortyr och mord tyvärr hör till vardagen i Irak.
Fest steht, dass im Irak Willkür, Terror, Folter und Mord leider zum Alltag gehören.
SwedishDet måste vara dynamiskt, det måste också tränga igenom alla nivåer i vardagen.
Dieser muß dynamisch sein und alle Ebenen des Alltags durchdringen.
SwedishOlagligt, otillåtet och odeklarerat fiske tillhör vardagen i Portugal.
Die illegale, ungesetzliche und unangekündigte Fischerei gehört in Portugal zum Alltag.
SwedishIntegrerad odling hör numera till självklarheterna i vardagen för jordbruket.
Der integrierte Ackerbau gehört mittlerweile selbstverständlich zum Alltag in der Landwirtschaft.
SwedishÄven om vi inte tänker på det, ger det oss nya möjligheter i vardagen.
Auch wenn wir nicht daran denken, erhalten wir dadurch neue Möglichkeiten in unserem Alltag.
SwedishViktigt är också förankringen i vardagen och förstås besökstjänsten.
Weiterhin wichtig sind die Verbindung mit dem Alltagsleben und selbstverständlich der Besucherdienst.
SwedishDenna realitet av vardagen i Europeiska unionen gör inte rättvisa åt näringslivets årsberättelse.
Dieser Realität des Alltags in der Europäischen Union wird der Jahreswirtschaftsbericht nicht gerecht.
SwedishDagens betänkande bidrar till mer mänsklighet i vardagen.
Der heutige Bericht trägt zu mehr Menschlichkeit im Alltag bei.
SwedishMen sedan dess har vardagen i allt väsentligt återvänt.
Inzwischen ist im wesentlichen wieder der Alltag eingekehrt.
SwedishJag ska tala med er idag om njutningarna i vardagen.
Ich werde heute über die Freuden des täglichen Lebens sprechen.
SwedishKommissionen borde också ta hänsyn till genomförandet av dessa lagar och deras återspegling i vardagen.
Die Kommission sollte auch die Umsetzung dieser Gesetze und ihre Wirksamkeit im Alltag berücksichtigen
SwedishVi befinner oss dock långt ifrån målet i vardagen.
In der täglichen Praxis sind wir aber noch lange nicht am Ziel.
SwedishUppenbarligen ser medborgarna inte alls poängen med att gå över till att använda euron i vardagen.
Ganz augenscheinlich sehen unsere Mitbürger keinerlei Nutzen darin, im täglichen Leben materiell zum Euro überzugehen.
SwedishEuropass är en resurs att använda i vardagen.
Er ist ein Werkzeug des täglichen Lebens.
SwedishSalmonella är något som ingår i vardagen ".
Salmonellen gehören einfach zum Alltag ".
SwedishSådan är den politiska vardagen i Haiti.
Dies ist der politische Alltag in Haiti.
SwedishProblem med mänskliga rättigheter för de sexuella minoriteterna hör tyvärr ännu fortfarande till vardagen i EU: s medlemsstater.
Menschenrechtsprobleme mit sexuellen Minderheiten sind auch heute noch häufig bedauerlicher Alltag in einigen EU-Staaten.
SwedishVardagen i Colombia är grym.
SwedishHur fungerar detta i vardagen?

Kata lain

Swedish
  • i vardagen

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.