Terjemahan bahasa Yunani-bahasa Inggris untuk "όλα"

EL

"όλα" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
όλα {kt sft ntrl jmk}
volume_up
όλα {kt gnt mask./fem.}

EL όλα
volume_up
{kata sifat netral jamak}

όλα (juga: όλες, όλη, όλο, όλοι)
volume_up
all (determiner)
Των ανθρώπων που κατασκεύασαν αυτά τα Στραντιβάριους, τα Αμάτι, όλα αυτά τα υπέροχα όργανα.
People who made those Stradivarius, Amati, all those beautiful instruments.
Σας δίνουν την επιλογή να διαγράψετε ένα αρχείο, πολλά αρχεία ή όλα τα αρχεία.
Give you the option to delete one file, many files, or all files.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανέκδοτα και όλα τα παρεμφερή πράγματα.
And it's the same thing with jokes and all these sorts of things.
όλα
volume_up
everything (determiner)
Όλη μου την ζωή έβλεπα σε άσπρο και μαύρο, και ξαφνικά όλα ήταν σε εκθαμβωτική πολυχρωμία.
In my entire life I had seen in black and white, and suddenly everything was in shocking Technicolor.
Και αν όλα αποτύχουν, υπάρχουν κάποιες δευτερεύουσες χρήσεις.
And if everything failed, there are some secondary uses.
Έτσι κάνουν οι υπολογιστές όλα όσα κάνουν οι υπολογιστές.
It's how computers do everything it is that computers do.
όλα
volume_up
caboodle {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "όλα" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

GreekΔεν σας αρέσουν όλα αυτά από το κολλέγιο; Εύχομαι να μπορούσα να τα έκανα τώρα.
Don't you love that kind of thing from college? I wish I could do that now.
GreekΠαρ' όλα αυτά, στη γη της βίας και του χάους, ακούς κρυφά γέλια ανάμεσα στα δέντρα.
Yet, in this land of violence and chaos, you can hear hidden laughter swaying the trees.
GreekΓια παράδειγμα, κάποιοι 20άρηδες θεωρούν ότι όλα είναι άθλια και ανέντιμα.
There are some millennials, for instance, who think the whole business is just sordid.
GreekΑν σε κάποιο τετράγωνο εμφανίζεται το 8, τότε όλα τα τετράγωνα γύρω του περιέχουν νάρκη.
You can use this number to help deduce whether a square is safe to uncover.
GreekΤην μέρα είναι μια χαρά όταν όλα τα δωμάτια τα πλημμυρίζει το φως του ήλιου.
It's fine during the day when the main rooms are flooded with sunlight.
GreekΉμουν έτοιμος να γίνω διπλωμάτης, δάσκαλος, γιατρός -- όλα στο πιάτο.
Then, I don't look it, but I was the Indian national squash champion for three years.
GreekΛοιπόν η ιδέα μας έκανε όλους να γελάσουμε, και είπαμε, «Έχουν νόημα όλα αυτά.
So it made everybody laugh, and we said, "There's a point to that.
GreekΣχεδόν όλα τα άλλα μέρη του υπολογιστή συνδέονται στη μονάδα συστήματος με τη βοήθεια καλωδίων.
Almost every other part of your computer connects to the system unit using cables.
GreekΗ δημιουργία μιας μονάδας αποκατάστασης θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα της μονάδας flash USB.
Creating a recovery drive will erase anything already stored on your USB flash drive.
GreekΜπορείτε να στείλετε το μήνυμα ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη της ομάδας επαφών.
You can send the message to everyone in the contact group at once.
GreekΚαι εκφράσεις συμπόνιας υπάρχουν σε όλα τα γραφεία μας παγκοσμίως.
And expressions of compassion are also found in our international offices.
Greek(Διαβάστε τη συνέχεια: Οι ευρωεκλογές ξεκίνησαν: όλα τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του ΕΚ )
(Read more: Elections have started: follow the results on our webpage )
GreekΤώρα, θέλω να τονίσω πως δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα αυτιστικά παιδιά θα σκέφτονται με εικόνες.
Now, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
GreekΔεν ήξερα τι σήμαιναν όλα αυτά, ούτε κι ο Ντικ ήξερε -- ούτε και ο Σίντνεϊ για την ακρίβεια.
I didn't know what those things meant, neither did Dick -- neither did Sydney for that matter.
GreekΉταν, φυσικά, πάνω απ' όλα ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος επιστήμονας.
He was, of course, foremost, a very, very, very great scientist.
GreekΤώρα είχε την επιλογή να γράψει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας όλα τα σύμβολα.
She now had the option to write e‑mail messages using hiragana, katakana, and even kanji.
Greek0:22 Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρώτο μου από όλα τα αντικείμενα, το οποίο λέγεται "Το τηλέφωνο του Θείου".
0:22 I'd like to begin with my very first object, which I call "The Uncle Phone."
GreekΤα κορίτσια ξεπερνούν σε απόδοση τώρα τ' αγόρια σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό μέχρι το μεταπτυχιακό.
Girls outperform boys now at every level, from elementary school to graduate school.
GreekΟι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι, όλα αυτά τα έθνη το γνωρίζουν αυτό.
This is a reality that developed societies are aware of.
GreekΗ εφαρμογή Bing Οικονομία υποστηρίζει όλα τα κύρια χρηματιστήρια του κόσμου.
Swipe down from the top of the screen or right-click with your mouse, then tap or click the Watchlist button.