Hangman

Anda mempunyai 10 percobaan lagi.
Pilih satu dari huruf berikut: